header-350

Κ α θ α ρ ά   &   Ε λ λ η ν ι κ ά !

Μπέργκερς (Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος)


- Χάμπουργκερ

(μαρούλι,ντομάτα,μαϊντανό,σως) 
2,80

- Τζιζμπεργκερ

(διπλό τυρί,μαρούλι,ντομάτα,μαΪντανό,σως)
3,20

- Τζιζμπεργκερ & Μπεϊκον

(διπλό τυρί,μαρούλι,ντομάτα,μαϊντανό,σως)
3,50